miércoles, 17 de septiembre de 2014

A pésima organización obriga aos usuarios da piscina municipal de Ordes a colas de dúas horas para apuntarse nos cursos de natación


·   O PP local formulará un rogo no vindeiro Pleno para instar ao Concello a mellorar a atención aos usuarios para evitar demoras deste tipo

Ordes, 17 de setembro de 2014.-  As persoas interesadas en participar nos cursos de natación programados na piscina municipal climatizada de Ordes tiveron que agardar este luns longos tempos de espera para inscribirse, dada a pésima organización establecida polo Concello, o que se traduciu en múltiples queixas por parte dos afectados, na súa maioría pais e nais de nenos e nenas.  

A inscrición para os cursos do derradeiro trimestre deste ano, efectuada este luns nas instalacións da piscina municipal das Casillas, acumulou tal demora que moitas das persoas afectadas tiveron que agardar ata dúas horas, nunha cola exterior e baixo as inclemencias meteorolóxicas. Con todo, non é a primeira vez que se produce esta situación por mor da falta de previsión e a nula capacidade de organización do Concello de Ordes, que xestiona directamente o recinto e, polo tanto, podería ter reforzado a atención ao público con persoal municipal.

O Partido Popular, que recibiu numerosas queixas dos usuarios, formulará un rogo no vindeiro Pleno municipal para instar ao Concello de Ordes a reconducir a situación de maneira que non volvan repetirse feitos deste tipo e se mellore a atención aos usuarios, reforzando a atención ao público na data na que se abra o prazo de inscrición para as actividades programadas.


sábado, 2 de agosto de 2014

O PP de Ordes urxe ao Concello a que arranxe e amplíe as áreas de estacionamento da vila antes das festas patronais do 15 de agosto


 • Aínda que o Pleno aprobou unanimemente en xuño, por proposta do PP, unha moción con medidas para superar as carencias actuais, o Concello nada fixo desde entón
 • O PP local tamén trasladou ao Pleno desta semana as deficiencias das baldosas das beirarrúas da rúa Mediodía, que provocaron a caída, e lesións, a unha persoa en datas recentes, e as deficiencias que presenta a iluminación na Avenida Alfonso SenraOrdes, 2 de agosto de 2014.-  O Partido Popular de Ordes esixe ao Concello que materialice, antes das festas patronais do 15 de agosto, a moción aprobada unanimemente no Pleno municipal de xuño, por proposta do PP, para arranxar as deficiencias que presentan as escasas áreas de estacionamento dispoñibles na vila  -cheas de fochancas, con problemas de aceso e parcialmente invadidas pola maleza nalgún caso- , ademais de habilitar novas áreas de aparcamento.

Dado que a moción fixaba como horizonte temporal o 15 de agosto e que transcorrido máis dun mes desde a súa aprobación o Concello de Ordes nada fixo para impulsar a súa materialización, o PP local insiste na necesidade de retomar este acordo que non só beneficiaría aos veciños, senón tamén aos visitantes e, polo tanto, ao conxunto do comercio e a hostalería da vila. O Grupo Municipal do Partido Popular formulou un rogo neste sentido no Pleno ordinario celebrado o pasado xoves, nun novo intento de forzar ao executivo local a que materialice os compromisos adquiridos.

Beirarrúas en mal estado

No mesmo Pleno, o PP presentou outro rogo para reclamar ao Concello que arranxe os desperfectos que presentan as baldosas das beirarrúas da Rúa Mediodía, onde hai dúas semanas unha veciña sufriu unha caída, na que resultou lesionada,  por mor do mal estado do firme. Pide tamén o PP que o Concello revise a totalidade das beirarrúas da vila, dado o mal estado de moitos tramos utilizados a cotío polos veciños.

No mesmo pleno, o PP de Ordes reclamou tamén unha revisión e reparación integral dos puntos de alumeado público da Avenida Alfonso Senra, e noutras rúas do núcleo urbano de Ordes cunha dobre finalidade: mellorar a iluminación nocturna, e evitar desgrazas persoais derivadas de posibles desprendemos derivados do mal estado dos farois.

viernes, 1 de agosto de 2014

O Concello de Ordes amobla precipitadamente e cun ano de retraso o local social do Mesón do Vento logo de que o interventor advertise que se pagou a factura sen comprobar a execución dos traballos


 • Malia que o Concello aboou en 2013 unha factura por máis de 25.000 euros, sen licitación nin recepción dos traballos, os servizos municipais instalaron onte pola tarde 75 butacas no local cultural do Mesón do Vento horas antes de que o PP preguntase de novo polas irregularidades no Pleno municipalOrdes, 1 de agosto de 2014.- Novas evidencias da xestión irregular do Concello de Ordes, que malia ter aboado no ano 2013 unha factura de 25.410 euros  en concepto de “1 ud. Equipamento e mellora dos locais culturais do Mesón do Vento”, sen que ata o de agora existise constancia material da execución de tales traballos, como deixou en evidencia o interventor municipal na relación de reparos que acompañan a Conta Xeral de 2013, onte pola tarde acabou instalando un total de 75 butacas no local social do Mesón do Vento.

O traslado precipitado deste material produciuse horas antes da celebración do Pleno Municipal no que o Grupo Popular volveu preguntar por esta irregularidade, que o PP considera extremadamente grave, dado que o propio interventor municipal advirte no seu reparo que  a factura foi aboada sen que foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pagamento e que na xestión dese expediente se omitiron requisitos ou trámites esenciais. 

Ao  tratarse dun importe superior aos 18.000 euros, o contrato non debería ser de obra, senón  que se debería ter tramitado mediante un proceso de licitación que foi ignorado. E os feitos adquiren aínda maior gravidade na medida en que a intervención non foi avisada para a recepción da obra, polo que o pagamento se efectuou sen efectuar a correspondente comprobación material de execución dos traballos encargados.

Extracto do documento de reparos á Conta Xeral de 2013 do Concello de Ordes:
O equipamento destes locais teríase efectuado, segundo o confesado polo equipo de Goberno no Pleno de onte, con cargo a unha subvención da Xunta  para o amoblamento de locais sociais.

Outros antecedentes


Con ser grave e extrano, o sucedido no local social do Mesón do Vento non constitúe un feito novidoso para o equipo que lidera o alcalde de Ordes, que xa no ano 2008 aboou facturas para o equipamento do local social da parroquia de Buscás, equipamento que, polo de agora, continúa sen aparecer por ningures.


lunes, 14 de julio de 2014

O PP de Ordes rexeita a Conta Xeral de 2013 pola improvisación e a falta de rigor que caracteriza a xestión presupostaria municipal


 • Os ingresos reais foron un 31% inferiores aos orzamentados, o que revela falta de rigor na elaboración das contas

 • O Concello destinou a investimentos reais tan só un terzo do previsto en 2013, o que explica a caída do investimento por habitante, que pasou de 338€ en 2009 e tan só 141€ en 2013

 • Sen embargo, os veciños pagan cada vez máis impostos municipais, pasando de 226,88€/veciño en 2007 a 355,36€ en 2013

Ordes, 14 de xullo de 2014.- O Grupo Municipal do Partido Popular de Ordes votou hoxe en contra da Conta Xeral de 2013 deste Concello por estar en desacordo coa improvisación e a falta de rigor que caracterizan a xestión económica do Goberno local, pero tamén polo elevado endebedamento, que cun total de 6,6 millóns de euros de débeda vida (entidades bancarias) as que hai que engadir débedas a curto prazo, supón unha carga absoluta de 581,46€ de débeda por habitante, moi superior á media da comarca.

No pleno extraordinario celebrado esta mañá para someter á Corporación a Conta xeral do Concello de Ordes correspondente ao exercicio de 2013, o portavoz do PP local, José Luis Martínez, cuestionou a nula planificación presupostaria do municipio, caracterizada por constantes desaxustes. Como exemplo, apuntou que os ingresos reais do Concello de Ordes en 2013 foron un 30% inferiores aos presupostados, acreditándose  así a falta de rigor na elaboración das contas municipais, aprobadas por UXO, PSOE e CdG.

Só un terzo dos investimentos previstos

O voceiro do PP criticou que fronte á previsión inicial de destinar 4,4 millóns de euros a investimentos reais, previsión incrementada posteriormente ata os 5,4 millóns de euros, o exercicio de 2013 rematou cun investimento real de tan só 1,8 millóns de euros, é dicir, a terceira parte do presupostado.
Estes datos explican o  intenso retroceso experimentado polo investimento municipal medio por habitante en Ordes nos últimos anos, ao pasar de 338 euros no ano 2009, a tan só 141€/habitante en 2013.  Unha caída que, segundo avanzou o portavoz do Partido Popular, se manterá  no exercicio de 2014.

Sen embargo, os impostos que os veciños de Ordes pagan ao Concello aumentaron un 56,63% desde 2007, ao pasar dunha media de 226,88€/veciño en 2007 a 355,36€/habitante no pasado exercicio; e continuarán a facelo nas mans de Regos e Silvia Marín ata o ano 2022 se non se toman medidas importantes de contención do gasto corrente e refinanciación da débeda bancaria.

A situación descrita (brusca caída dos investimentos e crecente presión fiscal) é unha consecuencia directa do elevado endebedamento xerado polo Goberno de Regos desde comezos da pasada lexislatura  e que se traduce nunha débeda viva de 6.689.499,23 euros a 31-12-2013, cunha media en termos absolutos de 581,41€/habitante. “Unha herdanza envelenada que Regos lle lega a todos os veciños a cambio de nada”, afirmou Martínez Sanjurjo.

O alcalde debe explicar as irregularidades

O portavoz popular reclamou tamén ao alcalde que explique as irregularidades que pon de manifesto o informe do interventor municipal, como a ausencia de fiscalización dunha factura por traballos que deberían  ter sido licitados, o pagamento indiscriminado de complementos de produtividade e gratificacións sen xustificación concreta e a subvención outorgada e pagada polo Concello a un festival que nunca se celebrou.

Sen cartos para arranxar buratos, pero sí para festivais inexistentes


“O Concello afirma non ter cartos para arranxar os buratos das rúas e nas estradas, pero sorprendentemente paga facturas de festivais que nunca se chegaron a celebrar, cousas dun alcalde que afirma non ser covarde, pero cada día acumula máis razóns para escapar dos veciños aos que teme tanto como ignora”, conclúe Martínez Sanjurjo.

sábado, 12 de julio de 2014

O Concello de Ordes aprobou facturas en 2013 de traballos sen fiscalización previa e non avisou á intervención para comprobar a execución


 • O Concello subvencionou un festival nunca celebrado: suspendeuse catro días antes da data prevista
 • Nos reparos da Intervención á Conta Xeral de 2013, que somete a aprobación do Pleno o próximo luns, tamén se cuestiona o pagamento indiscriminado de complementos de produtividade e gratificacións sen xustificación concreta e motivada
 • O PP local cuestiona o absoluto abandono no que están sumidos os equipamentos públicos, malia que desde 2009 o Concello incrementou nun 55% os recursos por taxas e outros ingresos (cap. III) e nun 32% os ingresos impositivos (cap. I e II)
 • Ordes acumula unha débeda municipal de 581,46 €/habitante


Ordes, 12 de xullo de 2014.- Falcatruadas de xestión presupostaria en Ordes. É o que advirte a intervención municipal na relación de reparos que acompaña a Conta Xeral do Concello de Ordes correspondente ao exercicio de 2013 e que será sometida ao Pleno o vindeiro luns.

Así, a Intervención advirte da existencia de ordes de pagamento sen fiscalización previa nin licitación, malia que o importe e as características do traballo (dotación de equipamento nos locais municipais do Mesón do Vento por importe de 25.410 euros) así o esixían para cumprir coa normativa en vigor, Do mesmo xeito, a Intervención repara en que non foi avisada para a recepción, polo que non puido levar a cabo a comprobación material requirida neste tipo de procedementos.

Do mesmo xeito, desde o Concello de Ordes, e así o pon de manifesto a Intervención, “véñense concedendo no exercicio complementos de produtividade e gratificacións (algúns fixos no tempo) sen que conste xustificación concreta e motivada”.

Outro dos reparos denunciados no documento da Intervención cuestiona a concesión dunha subvención nominativa á denominada “Asociación Cultural polo Benestar”, aboada sen fiscalización previa da Intervención. Pero o máis grave é que o propio interventor “entende” que “non se efectuou a finalidade para a que foi concedida ´celebración do Festival Brincadeira´”.

O PP de Ordes seguirá a pista desta subvención en vindeiros plenos, como xa o fixo no pasado sen obter resposta do equipo de Goberno, dado que o Festival Brincadeira 2013 nunca se chegou a celebrar en Ordes. Estivo anunciado, pero foi cancelado catro días antes da data prevista para a súa celebración. “¿Con qué cara pode o alcalde de Ordes subvencionar un festival que nin sequera chegou a celebrarse, mentres as carencias dos veciños van a máis cada día e Regos escapa deles –das carencias e dos veciños- sempre que ten ocasión?”, pregunta José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do Partido Popular de Ordes.

581 euros de débeda per cápita

O voceiro do PP de Ordes apunta que a Conta Xeral de 2013 reflicte os efectos da xestión temeraria de Regos, que xerou unha débeda millonaria que se traduce arestora en 581,45€ de débeda por cada habitante  Ordes ata sumar un total de 7.523.797,69€; aos que resta engadir os xuros financeiros pendentes ata xullo do ano 2022, co cal nos levan a un montante total de mais de 9 millóns de euros.

Con todo, ningún dos créditos solicitados polo Concello desde que Regos asumiu a Alcaldía se traduciu en vantaxes ou mellores equipamentos e servizos para os veciños. Pola contra, o derroche implicou notables subidas de impostos dos que tamén se fai eco a conta xeral: os ingresos impositivos do Concello de Ordes (cap. 1 e 2) medraron un 32,037% entre 2009 e 2013; e os ingresos correntes liquidados netos do cap. III (taxas e outros ingresos) aumentaron un 55,93% nese mesmo cuadrienio.


miércoles, 25 de junio de 2014

O PP de Ordes urxe ao Concello a executar un plan urxente de arranxo dos equipamentos públicos na vila


 • Demandará no Pleno desta semana que se acometan tarefas de mantemento e limpeza de beirarrúas e farois en diferentes puntos do núcleo urbano
 • Nun tramo da rúa Campeiras, a maleza chega ata o borde da calzada 
 • Defenderá tamén unha moción para instar ao Concello a habilitar novas áreas de estacionamento na vila e a arranxar as actuais


Ordes, 25 de xuño de 2014.- O Partido Popular de Ordes presentará no Pleno ordinario
previsto para este xoves unha batería de rogos encamiñados a impulsar o arranxo de equipamentos públicos necesitados de mantemento urxente, como beirarrúas e puntos de luz, que acusan o paso do tempo e a ausencia de atención por parte dos servizos municipais. Entre outros exemplos da necesidade dunha actuación inmediata, o Grupo Municipal Popular insta ao Concello arranxar os tramos de beirarrúas estragados nas rúas Campeiras e  Parque Municipal (nestes dous casos fronte a obras paralizadas desde hai tempo), a arranxar outro tramo da rúa Campeiras (nas dúas marxes), no que a maleza chega ata o mesmo borde da calzada;  e a repasar a totalidade dos traballos de revisión de arquetas efectuados na Rúa do Recreo, xa que continúan a presentar deficiencias, xerando constantes molestias como consecuencia da contaminación acústica derivada do tránsito de vehículos.

No referido ao alumeado público, o PP reclamará o arranxo e posta en servizo  dos farois estragados e fóra de servizo desde hai varias semanas na rúa Compostela; así como a revisión dos puntos de luz da rúa Alfonso Senra, algún dos cales presenta incluso risco de desprendemento.
Paralelamente, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ordes defenderá unha moción para instar ao equipo de Goberno a habilitar novas áreas de estacionamento no centro da vila e a arranxar as dispoñibles na actualidade, moi deterioradas polas fochancas e a ausencia de mantemento axeitado.

Outros rogos:

 • Instar á empresa encargada da recollida do lixo a colocar os contedores nos elementos de suxeición instalados a tal efecto.
 • Dado que as recentes chuvias provocaron problemas na evacuación de pluviais pola acumulación de restos vexetais triturados procedentes dos traballos de desbroce, instar aos operarios encargados deste traballos a mellorar a técnica empregada, efectuando tamén o mantemento de taxeas e cunetas da rede viaria municipal.
 • En datas recentes, unha empresa dedicada á minería aproveitou o mineral existente no subsolo dun predio de titularidade municipal  situado na parroquia de Barbeiros, sen que exista constancia da concesión de aproveitamento. Por iso, o PP pide información sobre a cantidade percibida polo Concello e sobre o acordo que permitiu a ocupación, remoción e aproveitamento do subsolo.
 • O proxecto de execución do muro e beirarrúa elevada da piscina municipal do campo da feira, financiado pola Xunta a finais de 2011, contemplaba a execución dunha cafetería da que polo de agora non se teñen noticias. Transcorridos máis de dous anos desde entón, o PP pide información sobre a hipotética modificación do proyecto.
 • Reitérase a petición de efectuar o mantemento integral de todas as “illas verdes” existentes nas diferentes parroquias de Ordes, antes de que a deterioración que presentan resulte irreversible.
 • Rogo para que o Concello desbroce as vías paralelas aos terreos de ADIF na parroquia de Lesta e que na actualidade están pechadas pola maleza. Estas pistas dan acceso a predios rústicos situados ao carón da trazado de alta velocidade ferroviaria.
 • Rogo para que o Concello informe sobre as previsións para cubrir a praza de conserxe no CEIP Campomaior, que quedou vacante por xubilación.
 • Rogo para que se informe dos pasos a seguir por parte do Concello na praza do mercado local logo de que se rexeitara o recurso de unha praceira.